قرار صبحانه روز هفدهم

User Rating: 0 / 5


مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿ق: ٢٥﴾

[هر] بازدارنده از خيرى، [هر] متجاوز شكاكى 

  • برخى آورده‏ اند كه منظور از اين بازدارنده از خير، «وليدبن مغيره» است، چرا كه او از سركردگان عرب بود كه برادرزادگانش براى گرايش به اسلام و اعلام ايمان، با او به مشورت پرداختند، امّا او به جاى تشويقِ به حق‏پذيرى، آنان را به قطع كمك‏هاى اقتصادى و اجتماعى تهديد كرد و از حقگرايى آنان جلوگيرى نمود. با اين بيان منظور از واژه «خير» در آيه مورد بحث اسلام است. (مجمع البیان)

    به نظرم با کنار هم گذاشتن آیه 25 ق و آیه 12 قلم، میتوان به نتایج زیر رسید:
    1- بازدارندگان از کار خیر، ظالم و معتد هستند.
    2- معمولا بازداشتن از کار خیر با به تردید انداختن همراه است. مثلا همسری با به تردید انداختن همسر خود و ترس از فقر و نداری، مانع از انفاق و حتی قرض دادن میشود.

افزودن نظر