قرار صبحانه روز هجدهم

User Rating: 0 / 5

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿القلم: ١٢﴾

مانع خير، متجاوز، گناه پيشه.

  • از آیه 10 تا 13 ام سوره قلم، خداوند صفات نه گانه مذمومى را كه هر يك به تنهائى میتواند مانع اطاعت و تبعيت گردد بر میشمرد. این صفات عبارتند از : افرادى دروغگو، پست، عيبجو، سخن چين، مانع عمل خیر، متجاوز، گنهكار، بی اصل و نسب، کینه توز و خشن و بدنام

    در آیه 12 سوره قلم
    " مناع خير" به معناى كسى است كه منع خيرش بسيار باشد، يا از همه مردم منع خير میكند، و يا نسبت به اهلش چنين است و نمیگذارد چيزى به آنان برسد. و كلمه" معتدى" اسم فاعل از اعتداء است، كه به معناى از حد گذراندن ظلم و بيداد است. و كلمه" أثيم" به معناى كسى است كه اثم و گناه بسيار كند، به حدى كه كار هميشگى و دائميش شود و از آن دست برندارد. (تفسیر المیزان)

    پس بیاییم علاوه بر اینکه سبقت گیرنده در کار خیر هستیم، مسیر اعمال خیر را هم برای دیگران فراهم کنیم. کاری نکنیم که گناه عادت ما شود، تا مورد رضای خدا و رسولش قرار گیریم و هدایت یابیم.

افزودن نظر