قرار صبحانه روز صد و سی و چهارم

User Rating: 0 / 5

quran

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿يونس: ٨٥﴾   

پس گفتند: «بر خدا توكّل كرديم. پروردگارا، ما را براى قوم ستمگر [وسيله‌] آزمايش قرار مده.»

به زودى در دلهاى كسانى كه كفر ورزيده‌اند بيم خواهيم افكند، زيرا چيزى را با خدا شريك گردانيده‌اند كه بر [حقانيت‌] آن، [خدا] دليلى نازل نكرده است. و جايگاهشان آتش است، و جايگاه ستمگران چه بد است.

 • مهمان - نام

  فِتْنَةً : امتحان و آزمايش، فتنه و بلا . مراد اين است كه پروردگارا كافران را با اذيّت و آزار رساندنشان به ما آزمايش مكن كه تاب و توان شكنجه ستمكاران را نداريم . يا اين كه : پروردگارا ما را نشانه تير بلاي ستمكاران و مقهور و مغلوب ايشان مگردان .‏مؤمنان راستين دعوت موسى را به توكل اجابت كردند، «و گفتند: ما تنها بر خدا توكل داريم» (فَقالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا).سپس از ساحت مقدس خدا تقاضا كردند كه از شرّ دشمنان و وسوسه‏ ها و فشارهاى آنان در امان باشند، و عرضه داشتند: «پروردگارا ما را وسيله فتنه و تحت تأثير و نفوذ ظالمان و ستمگران قرار مده» (رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
  درتفسیر المیزان آمده است:آنها گفتند: خدایا لباس ضعف و ذلت را از تن ما برکن و ما را از شر قوم ستمکار نجات بده . خواسته و دعای اولشان در این آیه و خواسته دومی در آیه بعدی مطرح می شود، چون اینکه گفتند، ما را فتنه ظالمان قرار مده ، یعنی اینکه ما از ضعف وذلت بدر آور، چون ضعف ضعفاء باعث فریفته شدن و اغواء اقویا و ظالمان می گردد، لذا ضعیف ، فتنه و وسیله آزمایش ستمگر است ، چون ظلم پذیری ضعیف است که ستمگر را به ظلم غره نموده و بر می انگیزاند.
  اما به راستی چه کسی ظالم وچه کسی صالح است وچه کسی مورد آزمایش قرار گرفته است.امروزه هرکسی خود راصالح وطرف مقابل ستمکار قلمداد می کند.
  مام صادق (ع) مى خوانیم که فرمود: ((کسى که سوره یونس رادر هر دو یا سه ماه بـخواند بیم آن نمى رود که از جاهلان و بى خبران باشد، و روزقیامت از مقربان خواهد بود)) واین به خاطر آن است که آیات هشداردهنده وبیدارکننده در این سوره فراوان است.

 • مهمان - توکلی

  یامبر(ص ) از جبرئیل می پرسند: توکل برخدای عزوجل چیست ؟ جبرئیل عرض کرد: علم داشتن به این که مخلوق نه زیانی می رساند ونه سودی می بخشد و نه می دهد و نه باز می دارد و نا امیدی از مردم .پس هر گاه بنده چنان باشد برای احدی غیر از خدا کار نمی کند و جز خداامید ندارد و از غیر او ترسی ندارد و در احدی غیر از خدا طمع ندارد این همان توکل است پس توکل بر خدا یعنی اعتماد کردن بر خدای تعالی و واگذار کردن کار به او و تسلیم اراده و مشیت او بودن و هیچگونه اعتماد و تکیه نداشتن و استقلال ندادن به اسباب غیر از مسبب الاسباب یعنی حضرت حق تعالی .
  نتایج توکل برخدا: قوت قلب : امام علی (ع ) می فرمایند: ریشه قوت قلب توکل برخداست و این ثمره بلندی است که انسانی چنین از صلابت ، استقامت در کارها برخورار است . قوت ایمان :امام رضا(ع ) می فرمایند: هر کس دوست دارد قوی ترین مردم باش پس باید بر خداتوکل کند. رام شدن دشواری ها و آسان گشتن اسباب :امام علی (ع ) می فرمایند: هر کس بر خدا توکل کند سختی ها برایش رام و اسباب و علل در مقابلش آسان می گردد. شکست ناپذیری :امام محمدباقر(ع ) می فرماید: هر کس بر خدا توکل کند مغلوب نمی گردد و هر کس به خدا چنگ زند شکست نمي خورد.توکل : «در لغت تفویض امر است به سوی کسی که بدو اعتماد باشد… و بالجمله توکل دلبستگی و اعتماد کامل به پروردگار است.رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
  و من یتوکل علی الله فهو حسبه.

افزودن نظر