آرشیو مطالب دریافتی

نوشته های این قسمت آرشیو مطالب دریافتی سایت قبلی است که توسط کاربران ارسال گردیده است.

تو در جفا حریصی، من در وفا تمامم/زیبد به دامن تو خون چکیده ی من

  • Font size: Larger Smaller
  • Subscribe to this entry

1-زین بیش آه ما را رنگ اثر نباشد

احتمالا همه ی شما معنی آه نارسانا را می دانید و خب اگر نمی دانید من نماینده ی کامل آه نارسا هستم. مرور چند هفته ی گذشته تاییدی تمام بر این ادعای تلخ ناک من است. مسلما "کار دلم به جان رسد کارد.." از سر بی کاري نوشته نشده بود و این نوشته هم از سر بی کاری نیست. اما خب تحلیلی که از موضوع می شود داشت این گونه است.

یک نفر قلب درد دارد و دارد می میرد، او مدت ها با این درد مزمن می سوزد و می سازد تا این که کارد به استخوانش می رسد شروع می کند به گلایه و شکایت و روضه خوانی، چند نفری در اثر روضه ی ناشیانه ی او دلشان به رحم می آید و خرده عکس العملی نشان می دهند تا دل دردناکش خوش شود و باز همه چیز به روال قبلی اش ادامه می دهد بی توجه به این که برای رفع چنین دردی علامت درمانی کارساز نیست و علت درمانی لازم است!

2- تو را با تپش های دل آفریدم/به این واژه ها احتیاجی ندیدم

یک نفر، به طور دقیق تر بگویم یک فرشته ی بی بال نه تنها در این جا بلکه در همه عرصه های دیگر توجه عمیقی به درد های من داشته است. دوستی و مهربانی و مادری او برایم اثبات شده است و همیشه مرا شرمنده ی مهر و محبت خویش کرده و احتمالا هم می داند به طرز وصف ناپذیری دوستش می دارم. بنابراین من تنها به پاس دل او و نگاه خسته ی مهربانش که دردی است بر آلام و آن لبخند طلایی اش كه از بهشت آمده و همیشه تسلیمم می کند چراغ این جا را تا هر وقت که باشم تا هر وقت که باشد روشن نگه خواهم داشت...

in برداشت آزاد Hits: 995 0 Comments

Comments

  • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest شنبه, 17 آگوست 2019