آرشیو مطالب دریافتی

نوشته های این قسمت آرشیو مطالب دریافتی سایت قبلی است که توسط کاربران ارسال گردیده است.

یک حرف صوفیانه

  • Font size: Larger Smaller
  • Subscribe to this entry

یک حرف صوفیانه بگویم

اجازت است؟

که ای نور دیده 

صلح

به از جنگ و داوری

+حافظ

in برداشت های ادبی Hits: 969 2 Comments

Comments

Leave your comment

Guest سه شنبه, 23 آوریل 2019