آرشیو مطالب دریافتی

نوشته های این قسمت آرشیو مطالب دریافتی سایت قبلی است که توسط کاربران ارسال گردیده است.

در پاسخی به آخرین دست نوشته ی مادر باشگاه(2)

  • Font size: Larger Smaller
  • Subscribe to this entry

خُنک آن قماری بازی که بباخت هر چه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر!

in برداشت های ادبی Hits: 819 0 Comments

Comments

  • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest یکشنبه, 16 جون 2019