آرشیو مطالب دریافتی

نوشته های این قسمت آرشیو مطالب دریافتی سایت قبلی است که توسط کاربران ارسال گردیده است.

Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in خشم و هیایو

 خواهشمندم همه دوستان باشگاه دعایمان بفرمایند و پشت سرمان آیت الکرسی بخوانند.

باشد که بی دردسر مشکلات حل شود.

in برداشت آزاد 947 3

با تمام احترامی که برای رضا و صحن و سرایش قائلم، باید بگم که هر روز با دیدن این عکس، حالم گرفته می شود اساسی!

کمرنگ شدن حضور شخص اول این باشگاه خیلی بد مزه است..

in برداشت آزاد 650 2