آرشیو مطالب دریافتی

نوشته های این قسمت آرشیو مطالب دریافتی سایت قبلی است که توسط کاربران ارسال گردیده است.

" روز قیامت و در محضر خداوند "

Continue reading
Tagged in: تقوا نماز
in برداشت آزاد 534 0

b2ap3_thumbnail_untitled.png
1. هر وقت در زندگی‌ات گیری پیش آمد و راه بندان شد، بدان خدا کرده است؛ زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشتی که راهم را بستی؟ هر کس گرفتار است، در واقع گرفته ی یار است.

Continue reading
in برداشت های ادبی 418 0

b2ap3_thumbnail_emahdi_com_amiralmomenin.jpg

خطبه بدون الف و خطبه بي‏ نقطه امام علي علیه السلام

حضرت علی (علیه السلام) از نظر بیان و سخنوری در اوج بلاغت و فصاحت کلام بودند و از جمله بیانات ویژه و ناب این حضرت دوخطبه بدون الف و بدون نقطه می باشد.

Continue reading
in برداشت های ادبی 485 0

"بله! ماها برای تکامل خود دنبال چیزی می گردیم که نه خدا گفته باشد، نه پیغمبر و نه امام... آنچه آنها بیشتر گفته اند و بیشتر تاکید کرده اند، آن موجب سعادت است. چطور ممکن است چیزی بیشترین تاثیر را در سعادت انسان داشته باشد و آنها غفلت کرده باشند و نگفته باشند، واگذار کرده باشند به اینکه یک پیری، مرشدی، قطبی بیاید بیان کند؟!"

آیت الله بهجت

in برداشت آزاد 378 0

وقتی حضرت رضا (ع) وارد نیشابور شدند، هر یک از علما و شخصیت هاي سرشناس از حضرت تقاضا کردند مهمان آنها شوند و به خانه ي آنها تشریف ببرند. حضرت فرمودند: من افسار شتر را رها می کنم، در هر منزلی که شتر زانو زد و نشست، من به آنجا می روم. یک پیرزن فقیر وقتی این را شنید، به خود گفت شاید شتر حضرت جلوي خانه ي من زانو بزند و حضرت به خانه ي من تشریف بیاورند، لذا خانه اش را آب و جارو کرد و سماورش را آتش کرد و به انتظار نشست. شتر حضرت جلوي خا نه ي همین پیرزن زانو زد و حضرت مهمان او شدند.

قربان این "شاید" که از هزارها یقین بهتر است. این "شاید" مال محبت است. محبت چیست که شایدش از یقین بهتر است؟

حاج اسمعیل دولابی

in برداشت آزاد 346 0

ثروتمند و غلامش

مرد  ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻏﻠﺎﻡ ﺑﺪﻱ ﺩﺍﺷﺖ . ﻣﻲ ﮔﻔﺖ : ﺍﻳﻦ ﻏﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﮔﻮﺵ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺮﺍ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺧﺒﺮ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻱ؟ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻏﻠﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ . ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻏﻠﺎﻡ ﺑﺪﺵ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﺮﺩ، ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻲ ﺑَﺪ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﺭﻓﺘﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﺮﺩﻱ؟ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻱ ﺍﺵ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ، ﻏﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﮔﻮﺵ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ ﺁﺑﺮﻭﻱ ﺍﻭ ﺁﺑﺮﻭﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ...

 ﯾﺎﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ‏(ﻋﺠﻞ الله فرجه شریف) ﻣﻬﺪﻱ ﺟﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭﻟﻲ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻳﻴﻢ، ﺭﻋﻴﺖ ﺷﻤﺎﻳﻴﻢ . ﺩﻋﺎﯾﻤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻟﻤﺎﻥ ﺯﯾﻨﺖِ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿم                                          

اللّهُمَّ عَجِّل لولیک الفرج

Tagged in: جمکران عهد
in برداشت آزاد 468 0

ﺩﺭﻭﯾﺸﯽ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﯾﺸﺎﻥ ﺩﻫﯽ، ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﻭﯾﺸﻢ. ﺧﻮﺍﺟﻪ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﮐﻮﺭﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﻮ ﮐﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﯽ. ﭘﺲ ﺩﺭﻭﯾﺶ ﺗﺎﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﮐﻮﺭ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍﯼ ﮐﺮﯾﻢ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﮔﺪﺍﺋﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ. ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﮕﻔﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺷﺪ. ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻭﯼ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺩﻫﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﮑﺮﺩ.

ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ,

ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺨﻮﺍﻩ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ.

ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ

in برداشت های ادبی 363 1

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﯾﮏ ﺁﺷﻨﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ.... ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﮐﻨﯽ.... ﺭﺍﺳﺘﯽ ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ....

ﭼﺮﺍ ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ: ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺟﻮﺵ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ؟... ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ؟ ﺭﻧﮕﺖ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﯾﺪﻩ ؟؟؟... ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.... ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﭙﺮﺳﯽ ﻓﻼﻧﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﯼ؟ﭼﺮﺍ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺪﯼ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﭼﺎﻕ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺳﺖ... ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻗﺪﯾﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮﺩ؟ ﭼﺮﺍ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺭﺍ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﮐﻨﯿﻢ...

Continue reading
in برداشت آزاد 363 0

میخواستم بگویم بیا
امادیدم که جاده ی آمدنت پرازخاراست.
میخواستم تمامی خارهاراجاروکنم،اماخارهای دلم مانع بود.
دیدم بهتراست،خاردلم راجاروکنم تابقدریک خار،ازدوریت کم گردد
درشهرهمه سیرندولبریز،تشنه بسیارکم است،پس نگوآقابیا.زیرابرای چندتشنه،
دریا نمی آورند
همه میگویند: تووارث ذوالفقاری.
آری،خاردرچشم واستخوان درگلو راازاوبه ارث برده ای
میخواستم ازتوساده بگویم،امااگرتورا ساده کنم دیگرتونیستی;چون دریا،هرگزبه ماهی ساده نمیشود.
نیازبودنت را، تنهاعده ای میدانند،آنان که چشمهایی بارانی،دلی سوخته وپایی خسته دارند
دشمن اگرکفشهایت رابگیرد،باپای برهنه نیزمیشودراه رفت،اگرپاهم نداشته باشی،صندلی چرخداربرایت
می آورند.امامشکل راه رفتن نیست،وقتی راههای رفتن را،دشمن شخم زده باشد
تو،برای آدمها،همان غول پنهان درتاریکی شب هستی،برای
بچه ها.
کارسختی نیست تنهابایدکلیدبرق رابزنیم
اگربهترین مدرسه دنیاوبهترین معلم رانیزداشته باشی،وقتی دانش آموزان به مدرسه نیایند،مدرسه تعطیل میشود

in برداشت آزاد 525 0

b2ap3_thumbnail_IMAGE634582168558125000.jpg 

*ما از کتاب خدا چه می فهمیم؟

* ما کاری مهمتر از خودسازی نداریم .

* اعتبارات دنیا نوعاً وفا نمی کند و اگر هم وفا بکند تا دم قبر است و بعداز آن ماییم و ابد ما!

* ما ابد در پیش داریم، هستیم که هستیم.

* ما سرانجام هر چه را در خارج می‌جستیم، در درون یافتیم:

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست              از خود بطلب هر آنچه خواهی، که تویی

* گاهی یک عصبانیت، بیست سال انسان را به عقب می‌اندازد.

* درس اخلاق، گفتنی نیست، عمل کردنی است.

* علامه در اواخر عمر مبارکشان دائم می‌فرمودند: توجه! توجه! و این، فراتر از «تذکر» و «تفکر» است.

* بشر باید عاطفه داشته باشد کسی که عاطفه ندارد، یعنی با قرآن دوست نیست!

* رفتن به قبرستان در سازندگی انسان مؤثر است.

* علامه حسن زاده آملی می فرمایند: وقتی به حضور شریف علامه طباطبایی(ره)، تشرف حاصل کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود: «دعای سحر حضرت امام باقر علیه‌السلام را فراموش مکن که در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی از حور و غلمان نیست. اگر بهشت شیرین است، بهشت‌آفرین شیرین‌تر است»

* حالات مرحوم علامه در اواخر عمر، دگرگون شده و مراقبه ایشان شدید شده بود و مانند استاد خود، مرحوم آیة الله قاضی این بیت حافظ را می خواندند و یک ساعت می گریستند:

 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش         کی روی؟ ره ز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟

in برداشت های ادبی 517 0

b2ap3_thumbnail_Photo136_1.jpg

شب گذشته اسماء کتب عرفانی را پرسیدی، دخترم! «در رفع حُجُب کوش نه در جمع کُتب»،  گیرم کتب عرفانی و فلسفی را از بازار به منزل و از محلی به محلی انتقال دادی یا آنکه نفس خود را انبار الفاظ و اصطلاحات کردی و در مجالس و محافل آنچه در چَنته داشتی عرضه کردی و حضار را فریفته معلومات خود کردی و با فریب شیطانی و نفس اماره خبیثتر از شیطان محموله خود را سنگین‌تر کردی و با لُعبه ابلیس مجلس آرا شدی و خدای نخواسته غرور علم و عرفان به سراغت آمد که خواهد آمد، آیا با این محموله‌های بسیار به حُجُب افزودی یا از حجب کاستی؟ خداوند - عزّ و جلّ - برای بیداری علما آیه شریفه مَثَلُ الَّذینَ حُمِّلُوا التَّوْریة را آورده تا بدانند انباشتن علوم - گرچه علم شرایع و توحید باشد - از حُجُب نمی‌کاهد، بلکه افزایش دهد، و از حُجُب صغار او را به حُجُب کبار می‌کشاند. نمی‌گویم از علم و عرفان و فلسفه بگریز و با جهل عمر بگذران، که این انحراف است، می‌گویم کوشش و مجاهده کن که انگیزهْ الهی و برای دوست باشد.

صحیفه امام خمینی » جلد ۱۸ » صفحه ۴۵۰

in برداشت های ادبی 468 0
0

 

 

آب، گواراست و صدای آب هم آرامش بخش است. اما آبی که زلال باشد، وگرنه آب گل آلود نه گوارایی دارد و نه آرامش می بخشد.

من و تو مثل آبیم. اگر صاف و صادق باشیم دیگران در کنار ما به آرامش خیال می رسند و در کنار ما آسوده و راحت اند وگرنه مایه رنج آنها خواهیم بود. چیزی که آدم را زلال و تصفیه می کند تقواست. تقوا یعنی نامردی نکن! بی انصاف نباش! حرف کسی را پیش کسی نبر قرآن از ما همین را می خواهد: اتقوالله... با تقوا باشید...

برگرفته از کتاب مثل شاخه های گیلاس اثر حجت الاسلام محمدرضا رنجبر

in برداشت های قرآنی 728 0

b2ap3_thumbnail_06164606894557514448.jpg

in برداشت های ادبی 576 0

بسم الله الرحمن الرحیم

 پیرو صحبت های نشست مشهد مقدس درباره تشکیل کارگروه در تهران این کارگروه تشکیل شد؛ به دلیل اینکه دسترسی و هماهنگی اعضا کمی وقت گیر بود ابتدا توسط دو نفر از اعضای باشگاهی دانشگاه امام صادق علیه السلام در یک جلسه فوریتی اهداف و چارچوب های کلی و خط مشی اولیه تعیین گردید تا در جلسات بعدی از نظرات سایر دوستان هم بهره مند شویم. زمان برگزاری جلسات نیز هر دو هفته یکبار در روز پنج شنبه می باشد.

لازم به ذکر است که جلسات حضوری ویژه خواهران است و برادران می توانند در قسمت انجمن کارگروه ها مطالب و برداشت های قرآنی خود را در صفحه کارگروه کوثر به اشتراک بگذارند.

b2ap3_thumbnail_1.jpg

اولین جلسه  "کارگروه کوثر" روز چهارشنبه ، 20خرداد 1394 در دانشگاه امام صادق علیه السلام در مجاورت و مصاحبت شش شهید گمنام گرانقدر برگزار گردید.

محور اصلی جلسه  نخست، پیرامون اولین موضوع قرآنی  مطرح در کارگروه ، سوره مبارکه کوثر بود. با طرح سوالاتی کلی و جزئی از این سوره حیطه فعالیت پژوهشی اعضا جهت برگزاری جلسه دوم مشخص شد.

هم چنین در این جلسه جهت ایجاد وحدت فکری و روحی  و بهره مندی از انوار الهی د ر اوقات خاص شبانه روز، «قرائت سوره مبارکه کوثر و پنج شاخه گل صلوات به نیت اهل البیت مطهر حضرت رسول صل الله علیه و آله » مقرّر شد.

منابع اصلی، اولیه و لازم جهت جمع آوری مطالب: تفسیرالمیزان، تفسیر نمونه، تفسیر نور، کتب آشنایی با قرآن استاد شهید مرتضی مطهری، التحقیق فی کلمات قرآن کریم، قاموس قرآن، العین

سایر مطالب جمع آوری شده از کتب، سایت ها و سخنرانی ها... باید همراه با ذکر دقیق منبع  موثق باشد.

اعضای گرامی کارگروه موظفند یافته های خود را از منابع ذکر شده در صفحه کارگروه کوثر در سایت باشگاه قرآنی نور به اشتراک بگذارند.

in برداشت های قرآنی 442 0

بسم الله الرحمن الرحیم 

خدا این توان را به ما داده که عیبهای خود را ببینیم

(بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره / بلکه انسان از نفس خود آگاه است، هرچند برای خود عذر هایی بتراشد (قیامه/14و15

آنچه که ما را در این بصیرت یاری می کند درواقع تفکر و به کارگیری قوه تعقل است که از آن به عنوان محاسبه نفس یاد می شود. 

مدلی که برای زندگی یک مومن طراحی شده در روایات به اینگونه است که مومن انتقادپذیر باشد و هیچ گاه با اطمینان از خود دفاع نکند و در عین حال همیشه نگران عاقبت به خیری خود باشد و به خود سوءظن داشته باشدکه این یکی از عوامل موثر در شناخت خود محسوب می شود .

آنچه که آفت این راه است عیب جویی از دیگران است .

 از طرفی می فرمایند که هر کس محاسبه نفس نکند از ما نیست و در جایی دیگر گفته شده وقتی به عیوب خود بپردازی همیشه به این امر مشغول خواهی ماند و با کشف و از بین بردن یک عیب ، عیبی دیگر برای انسان ظاهر می شود لذا از عیب جویی دیگران بازمی ماند ودائما مشغول عیوب خویش است . 

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : طوبى لِمَن مَنَعَهُ عَيبُهُ عَن عُيوبِ المُؤمِنينَ مِن إخوانِهِ

کافى، ج 8، ص 168، ح 190.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوشا به حال آن كس كه عيب خودش، او را از پرداختن به عيبهاى برادران مؤمنش باز دارد.

http://s6.picofile.com/file/8201903700/aaaaa.jpg

in برداشت های قرآنی 542 0
0

3840x2160.jpg

رو بجو یار خدایی را تو زود / چون چنان کردی خدا یار تو بود

آنک در خلوت نظر بر دوختست / آخر آن را هم ز یار آموختست

خلوت از اغیار باید نه ز یار / پوستین بهر دی آمد نه بهار

عقل با عقل دگر دوتا شود / نور افزون گشت و ره پیدا شود

نفس با نفس دگر خندان شود / ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود

یار چشم تست ای مرد شکار / از خس و خاشاک او را پاک دار

هین بجاروب زبان گردی مکن / چشم را از خس ره‌آوردی مکن

چونک مؤمن آینهٔ مؤمن بود / روی او ز آلودگی ایمن بود

یار آیینست جان را در حزن / در رخ آیینه ای جان دم مزن

تا نپوشد روی خود را در دمت / دم فرو خوردن بباید هر دمت

کم ز خاکی چونک خاکی یار یافت / از بهاری صد هزار انوار یافت

آن درختی کو شود با یار جفت / از هوای خوش ز سر تا پا شکفت 

Continue reading
in برداشت آزاد 579 3

تعطیلات اول بهار تمام شده و نشده، یک نگرانی عجیب سراغت می آید که چگونه عهد ها و قول های سر سفره تحویل سال را  فراموش نکنی و جامه عمل بپوشانی؟

چه کنی که دوباره بیخیال حس و حال قشنگی که داشتی نشوی و پا پی خواسته های به تاخیر افتاده ات بشوی؟

این حس خوب اول سال، تا کی بامن خواهد ماند؟

و من تا کی این حال خوب را امانتداری خواهم کرد؟

in برداشت آزاد 679 0
0

"ما برای اوقات خواب خود افسوس می خوریم که چرا برای نماز شب بیدار نمی شویم، درصورتی که اوقات بیداری را در غفلت می گذرانیم! زیرا اگر در بیداری به توجه و بندگی مشغول بودیم، توفیق بیداری شب را نیز برای تهجّد و خواندن نافله شب و نلاوت قرآن پیدا می کردیم."

آیت الله بهجت

in برداشت آزاد 428 1

in برداشت های ادبی 490 2

رابطوا یعنی: از دل برادر دینی ات آگاه باشی بی آنکه لازم باشد او راببینی یا یا او سخن بگویی. رابطوا ارتباط دلی است.

اگر در شرایط عادی یک گروه پنج نفره داشته باشیم، یک فرمانده و چهار فرمانبر خواهیم داشت ولی اگر رابطوا داشته باشند پنج فرمانده داریم  که همه یک دغدغه ی واحد دارند، احتیاجی به تقسیم وظایف و جلسه و شور ندارند هر کس از دل برادرش خبر دارد.نگفته و نخواسته وظایش را می داند و عمل می کند.

از نمونه های رابطوا می شود: اویس قرنی، می شود عباس و حسین علیها اسلام که بی آنکه با هم سخن بگویند از دل هم خبر دارند، می شود تشنگی عباس چون بردار و اهلش تشنه اند. می شود خواسته ی حضرت زهرا در شب ازدواجش از خدا که شفاعت امت را خواست چون در دل پدرش چیزی والاتر از سعادت امت وجود نداشت چون هیچ چیز به اندازه ی این دل پدر را شاد نمی کرد.

تجربه نشان داده قفط در کار های خوب و نیت های متعالی می شود رابطو داشت.

روشن شود چراغ دل ما زیکدگر

چون رشته های شمع به هم زنده ایم ما

پاره ایی از سخنان استاد چیت چیان

in برداشت های قرآنی 488 0