ششمین نشست، شهریور ماه ۹۲

۱. العلم علیه قفل و مفتاحه السوال (علم همانند قفلی است که با سوال کردن زیاد می‌توان کلید آن را به دست آورد.{سیستم پرسش })

۲. اعقلوا الخبر عقل درایه لاعقل روایه (مطالب را بررسی کنید به روش تحلیلی نه بررسی به صورت بازگوکننده و راوی)

۳. اضربوا بعض الرای ببعض یتولد منه الصواب (نظرات را با هم مقایسه کنید تا بهترین نظر آشکار شود {روش تطبیقی})

۴. اطلب العلم باستعماله ( دنبال علم می‌گردید کاربردش را به دست آورید)

۵. کونو نقاد للکلام ( تفکر نقادانه داشته باشید)

به این ترتیب دین ما ۱۴۰۰ سال پیش مدل و فرآیند آموزش را اینگونه برای ما تعریف می‌کند. به تعریفی دین مایه حرکت انسان است.
یک برش از زندگی انسان :
هستی از خداوند آغاز می‌شود به سمت اسفل السافلین دنیا می‌آید و در نهایت به سوی خدا باز می‌گردد. روح ما در عالم امر قرار دارد و از نقطه تولد آغاز می‌شود در جسم و بدنی قرار می‌گیرد و در نهایت به سوی خدا باز می‌گردد. در این دنیا فرشتگانی مثبت و همچنین شیاطین و نیروهای منفی نیز وجود دارند. ما هم اکنون در قسمت اراده و اختیار قرار داریم و به همین علت در داخل کل شبکه می‌توانیم حرکت کنیم. به این علت اگر نیروی ما بر نیروهای دیگر غلبه داشته باشد می‌توانیم حرکت آسان و رو به جلویی داشته باشیم و در این میان دین راهنما و کمکی است که به واسطه آن می‌توانیم نیروی خود را تقویت کرده و به راحتی به حرکت خود ادامه دهیم.

  • سلام علیکم
    تشکر از تغییرات خوبی که در سایت انجام دادید... الحمدلله کاربردی تر و پربارتر شده با اتلاف وقت کمتر!
    امکان استفاده از فایل صوتی صحبت های آقای واسطی وجود دارد؟
    مستدام و مؤید من عندالله!

افزودن نظر