• با سلام و خدا قوت
    از صادرات قلب باشگاه همین نشریه نور است ...
    ممنون از همه کسانی که برای خروجی این قلب زحمت کشیده اند ...
    مطالب نشریه خیلی عالی ست و برای من که حسرت شرکت در نشست ها را دارم تسلی دهنده است ....

افزودن نظر