به شکرانه ی تولد هادی ترین امام

User Rating: 5 / 5

هر نهضتی یک نقطه ی آغاز دارد ...نقطه ای که در آن بارقه ی شور و #امید در دل چند نفر روشن می شود و آنهاهم این نور را به #آینه ی دل های بقیه می تابانند ...نقطه ای که آدمهایش دست یا علی به هم می دهند برای اغاز یک راه...
هر نهضتی یک #سرپرست دارد...یک #راه_بر ...کسی که #اولین_چراغ را روشن می کند و راهنمای راه است ...کسی که نمی گذارد قافله به #بیراهه کشیده شود...کسی که نمی گذارد امیدها از بین بروند و روشنایی قلب ها خاموش شوند ...هر نهضتی به نام یکی #بیمه شده است ...یکی بیمه ی #جون است و یکی بیمه ی #اباالفضل...یکی دلگرمی اش بیمه ی #ضامن_آهو است و یکی هم بیمه ی #ابن_الجواد...
نهضت پنج شنبه های باشگاه قرانی که برای همه ی ما نور به ارمغان اورده بیمه ی #امام_هادی است ...
کسی که به برکت او و امدنش به دنیا ، این جماعت دور هم جمع شدند و تصمیم های بزرگ گرفتند ...کسی که به واسطه اش #نور بین دلها رد و بدل شد و ...
به شکرانه ی تولد #هادی ترین امام ...!
که بودنمان بیمه ی اوست ...

اگرچه دست و دلی سخت ناتوان دارم ...
تورا نمی دهم از دست تا توان دارم ...!

#باشگاه_قرانی_نور
#بیمه


  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر