همین یک بار مهمه!

User Rating: 5 / 5

در آخرین روز رمضان الکریم داشتم یادداشت‌هامو ورق می‌زدم که این نکته رو دیدم؛ فکر کردم خوبه که اینجا به اشتراک بذارمش…
آقای چیت چیان از قول آیت الله بهجت گفته بودند:
اختیاراً ذکر را ترک نکنید، سهواً خودش برطرف می‌شود!
یعنی اگه هی حواست پرت میشه، اون یک باری که حواست هست باید برگردی… همین یک بار مهمه! اگه اونجا ادامه بدی به ترک ذکر، دیگه ایمان نمیاد! اختیاراً با تو، سهواً با خدا!
چقدر خوبه هر لحظه آگاهانه مومن بودن…


  • امسال ماه رمضان برای من اتصال به ذکر بود. راستش هیچ وقت زیربار نمی رفتم که ذکر های کلامی زیادی بگویم، می گفتم انسان باید باحضور قلب بگوید حتما و اینکه مدام بر زبانش باشد ولی توجه نکند جالب نیست!
    ولی امسال کمی بر این نفس درونم غلبه کردم و شروع کردم ذکر گفتن. از ماه رجب هم شروع کردم. استغفارها، و شعبان و صلوات ها. و به رمضان که رسیدن تلاوت قرآن تا جایی که از حفظ می توانستم. و همگی هم در حین کارهایم بود.
    راستش انس بسیار خوبی برقرار کردم. که تا کنون شیرینی اش را نچشیده بودم. همین ذکرها هر چند همه شان با توجه کامل نبود ولی باز هم اتصال بود، باز هم انس بود و رحمت. ( آخر هیچ وقت آنقدر ما فارغ البال نمی شویم که بنشینیم و متصل گردیم، باید یادبگیریم در حین تمام کارهای دنیایی، آن طرفی باشیم )
    الحمدلله

افزودن نظر