بهار و ذکر

User Rating: 5 / 5

و خدا گفت: مَن شَغَلَ بِذِكْري عَنْ مَسألتي أعطَيتُه اَفضَلَ ما اعْطي مَن سَألَني...

IMG 3452

'بهار' چنان مسحور كننده است كه در آن، جز جمال خالق نبيني و جز حمدش نگويي و جز ذكرش بر زبان نياوري...

و دست به سويش گشايي...

و مگر جز اين است كه هركس جز او نبيند و جز شكر او نگويد و جز از او طلب نكند، شكوفه بارانش ميكند...؟!


  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر