ادات شرط با جملهٔ شرط ماضی در عربی

بیشتر
5 سال 2 ماه پیش #237 توسط علیرضا فرشچی
می‌دانیم که «إن» جملهٔ شرط را به آینده می‌برد و جزا اگر «ف» بگیرد ماضی می‌شود وگرنه مضارع.
همچنین «لو» جملهٔ شرط و جزا را ماضی و درواقع نامحقق می‌کند.
حال اگر بخواهیم به گذشتهٔ محقق ببریم چه؟ مثلا بگوییم: «اگر عراق با حمایت همهٔ دنیا به ما حمله کرد، ما هم هشت سال یک‌تنه جلوش ایستادیم». در این نمونه جملهٔ شرط و جزا هردو محقق‌الوقوع است ولی در ماضی.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

بیشتر
5 سال 2 ماه پیش - 5 سال 2 ماه پیش #246 توسط امیر ذوقی
پاسخ داده شده توسط امیر ذوقی در عنوان ادات شرط با جملهٔ شرط ماضی در عربی
«إن» و «إذا» شرط و جزا هر دو را به آينده مي‌برد (چه هر دو ماضي باشند، چه هر دو مضارع باشند، و چه يكيشان ماضي و ديگري مضارع باشد): إن درس علي نجح/ إن يدرس علي ينجح/ إن درس علي ينجح/ إن يدرس علي نجح (كه مورد اخير قليل الاستعمال است) همه به معناي اگر علي درس بخواند، موفق مي‌شود.
براي شرط و جزائي كه در گذشته روي داده از «لمّا» استفاده ميشود (فلمّا أن جاءه البشير ألقاه علی وجهه فارتدّ بصيرا)
آخرین ویرایش: 5 سال 2 ماه پیش توسط امیر ذوقی.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.