اولویت معنی در «جاء ب‍» (۶۹)

بیشتر
5 سال 1 ماه پیش #273 توسط علیرضا فرشچی
اگر جایی هردو ترجمهٔ «آورد» و «آمد با» برای «جاء ب‍ » جایز بود، کدام اولویت دارد؟
مانند آیهٔ ۱۸۳ آل عمران

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

بیشتر
5 سال 1 ماه پیش #276 توسط امیر ذوقی
پاسخ داده شده توسط امیر ذوقی در عنوان اولویت معنی در «جاء ب‍» (۶۹)
اگر باء ملابسه بود، بهتر است «همراه با ... آمد» ترجمه شود.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

بیشتر
5 سال 1 ماه پیش #284 توسط علیرضا فرشچی
پاسخ داده شده توسط علیرضا فرشچی در عنوان اولویت معنی در «جاء ب‍» (۶۹)
سوالم این است که اگر مردد بودیم و معنی چیزی نمی‌گفت پیش‌فرض این است که بای ملابسه است یا تعدیه؟

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

بیشتر
5 سال 1 ماه پیش #286 توسط امیر ذوقی
پاسخ داده شده توسط امیر ذوقی در عنوان اولویت معنی در «جاء ب‍» (۶۹)
ترجيح با باي ملابسه است.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

بیشتر
5 سال 1 ماه پیش #287 توسط علیرضا فرشچی
پاسخ داده شده توسط علیرضا فرشچی در عنوان اولویت معنی در «جاء ب‍» (۶۹)
هرگاه مردد بودیم و قرینهٔ خاصی بر تایید یکی از دو طرف نداشتیم ترجیح با بای ملابسه است؟

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.