اعراب «بئس ما يشترون» (۶۹)

بیشتر
5 سال 1 ماه پیش - 5 سال 1 ماه پیش #274 توسط علیرضا فرشچی
این عبارت را چند گونه می‌توان اعراب کرد؟
آخرین ویرایش: 5 سال 1 ماه پیش توسط علیرضا فرشچی.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

بیشتر
5 سال 1 ماه پیش #277 توسط امیر ذوقی
پاسخ داده شده توسط امیر ذوقی در عنوان اعراب «بئس ما يشترون» (۶۹)
1. راحت‌ترين و بهترين اعراب آن است كه «ما» را موصوله بگيريم و فاعل «بئس». تقدير: بئس الذي يشترونه
2. فاعل بئس ضمير مبهم مستتري است كه وسيله «ما» به معناي شيئا (نكره موصوفه، نقش اعرابي: تمييز) رفع ابهام مي‌شود و جمله «يشترون» جمله وصفيه است.
مخصوص به ذم در هر دو حالت محذوف است.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.