مگر کابین زنان در زمان جاهلی نبود؟ (۷۳)

بیشتر
5 سال 2 ماه پیش #296 توسط علیرضا فرشچی
دربارهٔ آیین‌های جاهلی ظاهرا کمی زیاده‌روی شده‌است. مثلا بسیاری از مردم گمان می‌کنند که زنده‌به‌گور کردن دختران رسمی کاملا رایج بوده‌است. این تغییرهای منفی آن اندازه زیاد است که خوب به یاد دارم در کودکی برایم سوال پیش آمده‌بود که چگونه مردان باقی می‌مانده‌اند در حالی که مادران نابود شده‌بودند!
یا اینکه برخی آداب اعراب و بیابان‌نشینان عرب را که بسیار بی‌فرهنگ بودند را به سراسر شبه‌جزیره تعمیم می‌دهند درحالی که به‌واقع این گونه نبوده‌است.
آیا کابین زن از رسم‌های دوران جاهلی نبوده‌است که اسلام هم برش صحه گذاشته‌است؟

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

بیشتر
5 سال 2 ماه پیش #305 توسط امیر ذوقی
1. «مَهر» در سنت جاهلی وجود داشته که به معنای بهای کالا است کأنّه در ازدواج، زن خریده می شده و بهای آن را به ولی یا خود زن می دادند.
قرآن از بین دو واژه ی موجود «مَهر» و «اجر» (مزد)، واژه دوم را که تعبیر بهتری بود استفاده کرد (فآتوهن أجورهن) و از واژه اول پرهیز کرد.
و در آیه 4 سوره نساء، یک تحول فرهنگی در مقوله زن و ازدواج ایجاد کرد که «صَدُقة» یا (صِداق) (نشانه ی راستی) را متعلق به زن دانست که آن هم باید به رسم پیشکش و هدیه تقدیم او شود.
2. از استاد بهبودی شنیده بودم که رسم دخترکشی محدود به چند تیره یا قبیله خاص بوده است اما پرداخت جدی و وسیع قرآن با این فرض ناسازگار است (نحل:57-59؛ زخرف:16-19؛ تکویر:8-9) و اینکه آنان جنسی که از آن کراهت داشتند (یعنی دختر) را برای خدا قرار داده و جنسی که به آن تمایل داشتند (پسر) را برای خود قرار می دادند (همان؛ اسراء:40).
اینکه نزول این آیات اعتراضی را در میان مخاطبین برنینگیخته که جز چند تیره کس دیگری از ما دختر زنده به گور نمی کند، نشان از رواج نسبی این فرهنگ غلط دست کم در قبایلی که با پیامبر تعامل داشته اند، دارد.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.