دو ترجمه برای ﴿وتلك الأيام نداولها بين الناس﴾

بیشتر
5 سال 2 ماه پیش #238 توسط علیرضا فرشچی
اگر عبارت «تلك الأيام» مفعول به می‌بود باید منصوب می‌شد، ولی چنانچه می‌بینید ایام مرفوع است. پس نقش و ترجمه‌اش چیست؟
* اگر بگوییم «تلك الأيام» مبتدا است و «نداولها» خبر، ترجمه می‌شود: و این روزگاران، آن را میان مردم می‌چرخانیم. (البته استاد بهرامپور به صورت مفعول ترجمه کرده‌است چون این سبک در پارسی رایج نیست)
* اگر «تلك» مبتدا و «الأيام» خبر و «نداولها» حال برای ایام یا خبر دوم باشد، ترجمه‌اش این می‌شود: این روزگار است که میان مردم می‌گردانیمش. (مطابق ترجمهٔ استاد ذوقی)

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.