المعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه (اصلاحیه)

بیشتر
5 سال 2 ماه پیش #229 توسط علیرضا فرشچی
استاد ذوقی دربارهٔ اینکه معروف و منکر چیست، اشاره کردند به فراز بسیار ارزشمندی از زیارت آل‌یاسین: «والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه»: معروف آن چیزی است که شما فرموده‌اید و منکر آنچه شما ازش باز داشته‌اید.
به اشتباه در صدای آموزشی گفته شد که مربوط به زیارت جامعهٔ کبیره است. البته در جامعه نیز فراز دیگری آمده‌است: «فعطمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه و ادمتم ذکره و کدتم میثاقه و احکمتم عقد طاعته و نصحتم له فی السر و العلانیة و دعوتم الی سبیله بالحکمة والموعظة الحسنة و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه و اقمتم الصلوة و اتیتم الزکوة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائضه و اقمتم حدوده و نشرتم شرایع احکامه و سننتم سنته و صرتم فی ذلک منه الی الرضا و سلمتم له القضاء و بینتم فرائضه و اقمتم حدوده و نشرتم شرایع احکامه و سننتم سنته و صرتم فی ذلک منه الی الرضا و سلمتم له القضاء و صدقتم من رسله من مضی.»: پس شما نیز جلال او را به عظمت و شأن او را به کبریایی و کرمش را به بزرگی، ستودید، ذکرش را ادامه دادید و پیمانش را محکم نمودید، معاهده اطاعتش را استوار ساختید و در پنهان و آشکارا خلق را پند دادید، با حکمت و پند نیکو به راه او دعوت کردید و جانهایتان را در راه رضای او فدا ساختید، بر مصایبی که از امت به شما رسید، برای خدا صبر کردید و نماز را به پا داشتید و زکات را پرداختید، امر به معروف و نهی از منکر نمودید و در راه خدا چنان که شایسته جهاد برای اوست، جهاد کردید تا دعوتش را آشکار ساختید و واجباتش را بیان نمودید، حدودش را اقامه کردید و دستورهای احکامش را نشر دادید، سنتهای خداوند را بنیان نهادید، و در این کار به مقام خشنودی او نایل شدید، به قضای او تن دادید و پیامبران گذشته‏اش را تصدیق کردید.
تشکر: امیر ذوقی

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.