حَجبِ برادران برای ارث مادر (اصلاحیه)

بیشتر
4 سال 6 ماه پیش #325 توسط علیرضا فرشچی
در پروندهٔ صوتی بیان شد که اگرچه «إخوة» واژه‌اش شامل خواهر هم می‌شود که باشد، ولی ظاهر در این است که تنها شامل برادران است. و در آیهٔ ۱۱ گذشت که اگر مرده «اِخْوة» داشته‌باشد یعنی برادرانی، مادرش به جای یک سوم یک ششم ارث می‌برد.
منتها در روایت‌ها از معصومان و برداشت‌های فقهی فقیهان چنین حکم داده‌اند که هر یک از این حالت‌ها صدق می‌کند:
۱- دو برادر باشند (در حالی که ظاهر آیه «اخوه» است و اخوه چون جمع است به ۳ یا بیشتر دلالت می‌کند
۲- چهار خواهر باشند
۳- یک برادر و دو خواهر باشند

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.