هستی غریب در وطنت أیها الکریم

جنت، بهارِ پيرهنت أيها الکريم
از نور جامه اي به تنت أيها الکريم

اي همدم تو زمزمه هاي زلال وحي
اي جبرئيل هم سخنت أيها الکريم

تو مطلع کرامتي و لطف و مهر و جود
پروانه هاي انجمنت أيها الکريم

نشنيد آنکه بر تو روا داشت ناسزا
يک ناروا هم از دهنت أيها الکريم

اما تو که غريب نواز مدينه اي
هستي غريب در وطنت أيها الکريم

ای مهربان ترین کرم سفره ی گدا، یا ایها الرئوفی و یا ایها الرضا

آنانکه عاشقند به دنبال دلبرند
هر جا که می روند تعلق نمی برند
از آنچه که وبال ببینند خالی اند
عشاق روزگار ، سبکبال می پرند
پرواز می کنند به هر جا که جلوه ای ست
گاهی ملائک اند و گاهی کبوترند
دل را به دست هر کس و ناکس نمی دهند
دلداده ی قدیمی آل پیمبرند
آنان که عاشق علی و فاطمه شدند
مدیون خانواده موسی بن جعفرند!
ما عاشقیم عاشق زهرا و حیدریم
ما شیعیان کشور موسی بن جعفریم

رابطه تقوا با عاقبت- بخش دوم

tehrani2آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
.. جلسه گذشته بحث رابطه بين تقوا و عاقبت امور را مطرح كردم، عاقبت امر را كه در آيات داشتيم، آيات متعدده هم بود. بحثي را كه مطرح كردم اين بود كه انسان همانگونه كه فطرتاً كرامت را مي خواهد، مفطور به اين هم هست كه مي خواهد از نظر پايان كار سعادتمند باشد؛ اين از فطريات انسان است و آيات هم اشاره به همين داشت ‍‍«والعاقبِة لِلمُتَقين» اين تعبير را داشت.