رابطه ماه محرم با ماه مبارک رمضان

🔸اگر کسی اوّل سالش برابر همین تاریخ‌ های عادی، اوّل محرم بود، این باید جمع بكند بین ماه محرم و ماه مبارك رمضان. دین همین كار را كرده؛ ماه محرم را با ماه مبارك رمضان, ماه مبارك رمضان را با ماه محرم با یك آهنگ جمع كرده. ببینید در ماه مبارك رمضان فرمودند شما مهمان خدا هستید: «أَنْفَاسُكُمْ فِیهِ تَسْبِیح‏ نومكم فیه عبادة»، گذشته از آن دستورهای خاصی كه دارید؛ اما همین كه بخوابید برای اینكه خوب روزه بگیرید و خوب نماز شب بخوانید، این خواب شما عبادت است. نَفَسی كه در ماه مبارك رمضان می‌كشید عبادت است: «أَنْفَاسُكُمْ فِیهِ تَسْبِیح‏ نومكم فیه عبادة». این برای ماه مبارك رمضان است.

🔸اما در محرم فرمود: «نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِیحٌ وَ هَمُّهُ لَنَا عِبَادَة»؛ فرمود این کسی كه در ماه محرّم، یك آه می ‌كشد این آه عبادت است! این چه محرّمی است؟! این چه ماهی است؟! این دین می خواهد ماه محرم را مثل ماه مبارك رمضان، ماه عبادت قرار دهد. این كتابی كه مرحوم آقا شیخ عباس قمی نوشته به نام نفس المهموم، از همین حدیث گرفته، «نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِیحٌ وَ هَمُّهُ لَنَا عِبَادَة». این شخص در محفل عزای حسینی نشسته یا در كوی و برزن مشغول حركت است! یك ناله‌ و آهی از دلش بر می خیزد، فرمود این ناله عبادت است، این آه عبادت است. برای مظلوميّت سالار شهیدان، كسی آه بكشد عبادت است، «نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِیحٌ وَ هَمُّهُ لَنَا عِبَادَة».

🔸در ماه محرم، انسان می تواند ماه محرّم خود را ماه مبارك رمضان كند، «نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِیحٌ وَ هَمُّهُ»؛ اگر مهموم شد غمگین شد برای كربلا، عبادت است. اهتمام ورزید كه نام حسین‌ بن علی (س) را احیا كند، عبادت است. همّتش همّت عاشورایی بود، عبادت است. آن ماه مبارك رمضان است كه «أَنْفَاسُكُمْ فِیهِ تَسْبِیح‏ نومكم فیه عبادة»، این ماه محرّم است كه «نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِیحٌ وَ هَمُّهُ لَنَا عِبَادَة».

🔸بنابر این ماه محرم كه در پیش است، برای ما مثل ماه مبارك رمضان است؛ یعنی ماه عبادت است....

🔹( ۹۵/۰۷/۸)

_____________________
آیت الله جوادی آملی

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر