عمل صالح حقيقتاً نور است و جامعه را روشن می‌كند

ماه پربركت شعبان كه محفوف به رحمت و عنایت است، ماه مخصوص وجود مبارك پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می باشد كه اُسوه همه ماست و باید توفیق اقتدا به آن حضرت را داشته باشیم و از فیض و فوز این ماه و صاحب این ماه متنعّم بشویم.

وقتی ما می‌توانیم دیگران را راهنمایی كنیم كه مصباح‌الهدایه بشویم، از علم به تنهایی كاری ساخته نیست علم حداكثر مشكل خود عالِم را حل می كند، اما آن عمل صالح است كه حقیقتاً نور است و جامعه را روشن می‌كند. وجود مبارك امام مجتبی(ع) به ما توصیه كرد كه ظرف دانش و چراغ هدایت باشید.باید مفسران توجه داشته باشند که قرآن مادامی كه در محدوده تفسیر و گفتن و شنیدن و نوشتن و اینهاست ظرفیت علمی را تأمین می‌كند اما وقتی به اعتقاد و باور و عمل صالح ظهور كرد مصباح‌الهدایه می‌شود و این كار اگر از ما ساخته نبود وجود مبارك امام مجتبی(ع) به آن دستور نمی‌داد، نباید گفت این فقط برای انبیا و اولیاست بلكه برای ما هم هست. ما هم باید به آن بخش علمی توجه کنیم و هم به آن بخش مصباح‌الهدایه.

انسان می تواند با حشر با قرآ‌ن، عمل به قرآن، باور قرآن، از عربی مبین به عليّ حكیم خروج كند لذا اگر می‌گویند نماز، معراج مؤمن است، قرآن هم معراج مؤمن است؛ هر عبادتی كه انسان به عنوان قُرب الی الله انجام می‌دهد این معراج است.

اگر كسی مالی را ارث برد نمی‌شود به او گفت تو چه كار كردی این مال به تو رسید؟! این می‌گوید من كسب نكردم من ارث بردم، بخش‌هایی از قرآن كریم كسبی نیست وراثتی است! اگر كسی آن مقداری را كه فهمید، باور كرد و عمل كرد بقیه را به او می‌دهند! این از بیانات نورانی امیرالمؤمنین(ع) است كه فرمود اگر كسی به این علم‌الدراسه عمل كرد به علم‌الوارثه می‌رسد، یعنی اگر به آنچه كه می‌داند بین خود و بین خدا عمل كند، و آن را باور كند، آنچه را هم كه نمی‌داند به او می‌دهند. ما اگر در خدمت عربی مبین باشیم این را خوب بفهمیم و به مقداری كه فهمیدیم، باور كنیم و عمل كنیم و منتشر كنیم به آن عليّ حكیم نزدیك می‌شویم و این بخش علم‌الدراسهٴ ما به آن علم‌الوراثه مرتبط می‌شود، اگر ما به علم‌الوراثه رسیدیم می‌توانیم جامعه‌مان را معطّر كنیم.

علم، ظرفیتِ ظرف را اضافه می‌كند، اما امور مادی، ظرف را به خود اختصاص می‌دهد و جا را برای علم می‌بندد! این بیان نورانی حضرت علی(ع) است كه فرمود هر ظرفی با آمدن مظروف جایش تنگ می‌شود اما دل كه ظرف دانش است وقتی علم وارد آن شد، مشروح می‌شود؛ این را می‌گویند «شرح صدر».

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر