آداب مهمانداری و ضیافت در اسلام

آداب مهمانداری و ضیافت در اسلام

آنچه امشب نظر مرا جلب کرد، این بود که ما در اسلام، آداب زیاد و احکامی داریم که نمی‌خواهم وارد آنها بشوم. یکی از این آداب، «ادب ضیافت» و روش رفتاری در باب مهمانداری است. ما درباره «ضیافت» و «مهمانداری» روایات بسیار داریم. یک دسته از روایات، جنبه عمومی دارد، یعنی نسبت به اصل مهمانداری و پذیرایی انسان از مهمان به طور مطلق است. یک دسته از روایات هم، خصوصیات مهمانداری را مطرح می‌کنند.

 

از جمله روایاتی که این موضوع را به طور مطلق مطرح می‌کند، روایتی است از امام صادق «صلوات الله علیه» که حضرت می‌فرمایند: مکارم(آن چیزهای پسندیده از نظر روش رفتاری)، ده چیز است. بعد می‌فرماید اولش: أحَدُها اِقراءُ الضّیف. «اقراء» یعنی «خوب پذیرایی کردن» از مهمان. این را به طور مطلق می‌فرمایند، اما چگونگی درش نیست.
در روایت دیگری هست از امام صادق«صلوات الله علیه» که در آنجا همین «اقراء الضیف» را مطرح می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند: وَ أقراءُ‌ الضّیف واجباتٌ فی السُنَّة. یعنی خوب پذیرایی کردن از مهمان در روش رفتاری پیغمبر اکرم چیزی حتمی بوده است.

روش سریع اجابت دعا- حاج آقا مجتبی تهرانی

روش سریع اجابت دعا

(حاج آقا مجتبی تهرانی)

 

لینک آپارات

توصیه هایی پیرامون شبهای قدر

 توصیه هایی پیرامون شبهای قدر

(مقام معظم رهبری)

تذکّراتی مهم برای استفاده بهتر از لیالی قدر

 «تذکّراتی مهم» برای استفاده بهتر از لیالی قدر

(حاج آقا مجتبی تهرانی)

مناجات دکتر میثم مطیعی به مناسبت شبهای قدر

مناجات شبهای قدر

(دکتر میثم مطیعی)

 دانلود

 دانلود