ای امیر عرفه بی تو صفا نیست که نیست

ای امیر عرفه بی تو صفا نیست که نیست

ای امیر عرفه بی تو صفا نیست که نیست
بی تو در آن عرفه عشق و وفا نیست که نیست
ای امیر عرفه یوسف زهرا مهدی
حاجتی غیر ظهورت به خدا نیست که نیست

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر