مجلس تنهایی (10)

مجلس تنهایی

فاطمه شهیدی


majles10مجلس دهم ... لا یوم کیومک یا اباعبدالله ...

مردی كه می رفت
و
زنی پشت سرش داد می زد:
آرامتر برو پسر زهرا!
ظهر بود.
یكی بود و
هیچ كس نبود ....
  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر