ز خانه ها همه بوی طعام می آمد

ز خانه ها همه بوی طعام می آمد

دم اذان پدرم نان تازه ای آورد
شمیم داغی آن بر مشام می آمد
چکید اشکم و یاد رقیه افتادم
ز خانه ها همه بوی طعام می آمد

ذکر مصیبت حضرت رقیه

ذکر مصیبت حضرت رقیه

حضرت آیت الله مظاهری

دانلود

صبرتاريخي نبي اكرم، مبدأ رسوايي دستگاه باطل، ظهور نورانيت اولياي حق و بزرگترين شفاعت عالم

صبرتاريخي نبي اكرم، مبدأ رسوايي دستگاه باطل، ظهور نورانيت اولياي حق و بزرگترين شفاعت عالم

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري - محرم الحرام 1435

در مباحث گذشته چند نكته در مورد شفاعت ذكر شد. نكته اول اين بود كه شفاعت يك امر جاري در همه زندگي ما است و اختصاص به قيامت ندارد. نكته دوم اين بود كه شفاعت نبي اكرم، يك شفاعت عامي است كه نسبت به همه مخلوقات وجود دارد و همه كساني كه در وادي درجات توحيد و ولايت وارد مي شوند؛ به شفاعت نبي اكرم نياز دارند. يعني فيض الهي بايد از طرف ايشان جاري شود و كار را تمام كند. همه خوبان در هر درجه اي كه باشند؛ نيازمند اين شفاعت هستند. موضوع اين شفاعت نيز هدايت، رفع حجاب و سير در درجات توحيد است كه همان نجات از دركات جهنم و سير در درجات رضوان و معرفت است. رفع اين حجب و سير در اين درجات با عبادت معصوم محقق مي شود.