عمری دل از زمانه بریدیم ... بس نبود؟(مناجات با امام زمان)

عمری دل از زمانه بریدیم ... بس نبود؟(مناجات با امام زمان)

عمری دل از زمانه بریدیم ... بس نبود ؟ 
چون شمع سوختیم و چکیدیم ... بس نبود ؟ 
آقا تو را قسم به در سوخته به عشق 
برگرد.... هر چه بی تو کشیدیم... بس نبود ؟ 
آرام از مقابلمان رد شدی ، دریغ 
روی چو ماهتان که ندیدیم ... بس نبود ؟ 
در غفلت و هوا و هوس عمرمان گذشت 
تا اوج پرتگاه رسیدیم ... بس نبود؟ 
گفتند کو نشانی اربابتان که نیست...! 
زخم زبان و طعنه شنیدیم ... بس نبود؟ 
آنقدر دیر کردی و ما ... در نبودنت 
زهر فراق یار چشیدیم ... بس نبود ؟ 
یک عمر راه گم شد و در حسرت وصال 
بیراه رفته و نرسیدیم ... بس نبود؟ 
امسال هم گذشت در اندوه انتظار 
رنج و بلا و ظلم که دیدیم ... بس نبود ؟ 

شاعر: نعیمه امامی

فایل صوتی با صدای میثم مطیعی

  • مهمان - غریب

    کاش آقایمان زودتر بیاید...

افزودن نظر